Для получения подробной информации звоните +374(55)-960-950

ՀյEnРу
Больше информацииВсе билетыМедиа
Больше информации

Часть 1: Камерная музыка
Ануш Никогосян, скрипка
Айк Меликян, фортепиано

В программе
Шнитке: Соната для скрипки и фортепиано №1
Франк: Соната для фортепиано и скрипки

Антракт

Часть 2: Симфоническая музыка
Национальный филармонический оркестр Армении
Дирижер: Премил Петрович (Хорватия)

Арцвик Демурчян, сопрано
Нарине Ананикян, меццо-сопрано

Государственный камерный хор «Ховер»
Дирижер: Сона Ованнисян

В программе
Шарафян: «Реквием по пустыне» для меццо-сопрано, сопрано, хора и оркестра на стихотворение Соны Ван «Либретто для пустыни»

комментарии (1)

  • Ռուզաննա

    Ինչպես հասկանալ` Սոնա Վանի Էջում գրված է` մուտքն ազատ է, մինչդեռ այստեղ առաջարկվում է պատվիրել տոմս...

    16/10/19 10:47

Ваш комментарий


Добро пожаловать Cticket онлайн